Porodne težave ZSFB

Filed Under (ZSFB) by MR Foto on 20-12-2006

Lista ZSFB ima nekaj porodnih težav, katerih vzrok pa nisem jaz, niti jih ne morem odpraviti. Ugotovil sem, da Google Readerju (v nadaljevanju GR) probleme povzročajo tisti blogi, katerih RSS-je (atom,rss2,…) prej še nihče na svetu ni uvozil vanj. V času pisanja tega posta imamo 16 delujočih in 16 nedelujočih blogov, ali z drugimi besedami – 16 blogov še nihče ni uvozil v GR, zato so datumi (časi) postov v teh blogih enaki datumu (času) vnosa bloga v GR. Vsak nov post, ki ga napišete na teh blogih pa ima že pravi datum. Do tega pride, ker GR zapiše datum (čas), ko je post prejel v bazo, namesto, da bi uporabil čas, ko je bil post ustvarjen (ki se v RSS-ju nahaja). Ta problem imajo vsi uporabniki GR, pri Googlu pa naj bi težavo že reševali.

Kaj zdaj? Redno bom gledal nedelujoče bloge, ter takoj, ko bodo vsi datumi postov različni, jih bom prestavil med delujoče in tako se bodo pojavljali v ZSFB skriptah na vseh blogih (btw hvala vsem, ki ste jo integrirali na svoj blog, tudi če le-tega ni med delujočimi). Poti do tega sta dve, ali da bo Google rešil zadevo, ali napišete n novih postov in omejite zapisovanje v RSS na samo n postov (isti n, kot je novih postov).

Hvala za razumevanje, saj jaz nimam kontrole nad tem delovanjem.

P.S.: Listi delujočih in nedelujočih blogov se redno osvežujeta, zato prosim poglejte, če se vaš blog že nahaja v kateri izmed njih, preden mi pošljete mail. Hvala.

Comments:

Comments are closed.